Sprawa 8-2017: Zimbabwean Man z silnym bólem głowy

W teczce przypadku omówionej przez Boulware i Makazange (wydanie z 16 marca) pacjent miał kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z bezkomórkowym płynem mózgowo-rdzeniowym. Prezentacja pacjenta z kryptokokowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych z bezkomórkowym płynem mózgowo-rdzeniowym jest równoległa do 16% częstości występowania bezkomórkowego płynu mózgowo-rdzeniowego u pacjentów z gruźliczym zapaleniem opon mózgowych.2 Biorąc pod uwagę fakt, że pacjenci z obniżoną odpornością są narażeni na podwójne zakażenie opon mózgowych, które można przypisać zarówno Cryptococcus neoformans i Mycobacterium tuberculosis, 3 klinicystów, którzy praktykują na obszarach, w których występowanie zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) jest bardzo ważne, aby być czujnym na potencjalne wystąpienie zakażenia opon mózgowych, które można jednocześnie przypisać C. neoformans i M. tuberculosis. W związku z tym na obszarach, na których rozpowszechnienie zarówno zakażenia wirusem HIV, jak i gruźlicy jest wysokie, uzasadnione jest badanie prospektywne w celu oceny częstości i występowania podwójnego zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych, które można przypisać zarówno C. neoformans, jak i M. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Sprawa 8-2017: Zimbabwean Man z silnym bólem głowy została wyłączona

Stenty do tetnic wiencowych wydzielajace leki

Stefanini i Holmes (wydanie z 17 stycznia) zajmują się bardzo powszechnym dylematem, z którym mają do czynienia klinicyści leczący pacjentów, którzy otrzymują doustne leki przeciwzakrzepowe i którzy wymagają podwójnego leczenia przeciwpłytkowego za pomocą aspiryny i inhibitora P2Y12 (tj. Potrójnej terapii) po stentowaniu tętnic wieńcowych. Na podstawie wstępnych wyników badania WOEST (Jaka jest optymalna terapia przeciwpłytkowa i przeciwzakrzepowa u pacjentów z doustnym leczeniem przeciwzakrzepowym i stentowaniem wieńcowym, numer ClinicalTrials.gov, NCT00769938), autorzy sugerują, że oprócz doustnego podawania pojedynczej terapii przeciwpłytkowej z klopidogrelem leki przeciwzakrzepowe mogą zapewnić odpowiednią terapię w celu zapobiegania zdarzeniom zakrzepowym przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka krwawienia. Rozsądnie byłoby wymienić inne strategie w celu zmniejszenia ryzyka krwawienia podczas potrójnej terapii. Strategie te obejmują stosowanie as piryny w małej dawce (81 mg na dobę), stosowanie podwójnego leczenia przeciwpłytkowego przez co najmniej miesiąc po implantacji stentu z gołego metalu i 6 miesięcy po wszczepieniu stentu uwalniającego lek, celowanie niższego zakresu terapeutycznego międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) u pacjentów otrzymujących warfarynę oraz w celu zainicjowania inhibitora pompy protonowej w celu ochrony przewodu pokarmowego.2-5 Wyniki WOEST nie są jeszcze opublikowane; w związku z tym klinicyści powinni stosować bardziej zaawansowane metody zapobiegania powikłaniom zakrzepowym po stentowaniu wieńcowym i minimalizować ryzyko krwawienia związanego z terapią potrójną. Doson Chua, Pharm.D. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Stenty do tetnic wiencowych wydzielajace leki została wyłączona

Test oparty na symulacji list kontrolnych z zakresu chirurgii i kryzysu

Arriaga i jego koledzy (wydanie 17 stycznia) zgłaszają 75% zmniejszenie liczby błędów pominięcia przy wprowadzeniu listy kontrolnej dotyczącej operacji chirurgicznej podczas symulowanych zdarzeń operacyjnych. Nie wspominają one o edukacji i szkoleniach na temat korzystania z listy kontrolnej, którą uczestnicy otrzymali przed symulowanymi zdarzeniami. Klinicyści, którzy nie są przyzwyczajeni do korzystania z listy kontrolnej lub innych środków poznawczych, prawdopodobnie nie skorzystają z takiej pomocy podczas zdarzenia krytycznego, symulowanego lub innego, chyba że zapewniono instruktaż i szkolenie w zakresie korzystania z narzędzi. Chociaż zmniejszenie liczby pominiętych kroków jest godne uwagi, celem w krytycznych sytuacjach powinno być ukończenie 100% kluczowych kroków w 100% przypadków. Czy Arriaga i współpracownicy mają jakiś wgląd w to, dlaczego więcej kluczowych kroków nie zostało wykonanych w scenariuszach, w których wykorzystano listę kon trolną? Niezależnie od projektu lub implementacji, żadna lista kontrolna nie może zrekompensować błędów diagnostycznych lub naprawczych. Czy badacze stwierdzili jakąkolwiek różnicę między scenariuszami, w których dostępne były listy kontrolne a tymi, w których nie były dostępne w odniesieniu do dokładności diagnostycznej lub częstości występowania błędów utrwalania? Scott C. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Test oparty na symulacji list kontrolnych z zakresu chirurgii i kryzysu została wyłączona

Immunizacja u matek

Uważamy, że niektóre streszczenia matczynych szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i wirusowemu zapaleniu wątroby typu E przez Omer (wydanie z 30 marca) wymagają ponownego przemyślenia. Po pierwsze, aktualne zalecenia dotyczące immunizacji u matek w odniesieniu do szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby mogą być mylące. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, szczepienia w pojedynczych szczepach oraz kombinacja szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i wirusowemu zapaleniu wątroby typu E nie zostały uwzględnione w masowym szczepieniu matek w żadnym kraju. Tylko jedna próba 3 fazy szczepienia przeciwawaryjnego zapalenia wątroby typu E w czasie ciąży obejmowała wyniki dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa.2 Drugie szczepienie matki z WZW typu A może być zalecane tylko, jeśli korzyści przewyższają ryzyko, biorąc pod uwagę zwiększone niekorzystne wyniki (głównie spontaniczne poronienia) wśród populacji docelowej. 3 Kwestię bezpieczeństwa należy podkreślić w Tabeli artykułu. Po trzecie, stwierdzenie niższa immunogenność w przypadku szczepienia przeciw matczynemu zapaleniu wątroby typu B (ryc. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Immunizacja u matek została wyłączona

Modele udostępniania danych

Badacze często opierają się na odkryciach innych. W tym modelu koncepcja, która wywodzi się z danych, jest kluczową nową wiadomością. Bertagnolli i in. (Wydanie z 23 marca) opisuje podejścia do ponownego wykorzystania danych do alternatywnych odkryć, ale ponieważ kultura w badaniach medycznych kładzie nacisk na ukończone odkrycia, konieczna jest również zmiana kulturowa, jeśli udostępnianie danych ma być powszechne.
Aby pomóc w zmianie kultury, wprowadzamy nagrody, które uznają badaczy, których udostępnione dane zostały ponownie wykorzystane w udany sposób. W corocznym konkursie Research Symbiont Awards (http://researchsymbionts.com) zostaną wyróżnione dwie osoby – osoba na każdym etapie kariery oraz stażysta skupiony na zdrowiu ludzkim – który przyczynił się do stworzenia solidnego ekosystemu udostępniania danych, wykraczając poza rutynę . Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Modele udostępniania danych została wyłączona

Pregabalin na ostrą i przewlekłą rwa kulszową

Mathieson i in. (23 marca) raport, że nie zaobserwowano korzyści z pregabaliny w porównaniu z placebo w zmniejszaniu intensywności bólu kończyn dolnych u pacjentów z ostrym lub przewlekłym rwa kulszowa w ich podwójnie ślepej próbie z kontrolą placebo. Badanie zostało zaprojektowane w celu wykrycia klinicznie istotnej różnicy między grupami w zakresie oceny natężenia bólu nóg. Jednak wartości odcięcia odnoszą się tylko do średnich grupowych zamiast pojedynczych pacjentów, przez co trudno jest ocenić, czy u pacjenta wystąpiła odpowiedź2 (tj. Klinicznie istotna minimalna różnica intensywności bólu u każdego pacjenta). Zgodnie z zaleceniami Inicjatywy w sprawie metod, pomiarów i oceny bólu w badaniach klinicznych 3 wymagana jest poprawa o co najmniej 30% w procentach pacjentów mających zmniejszenie intensywności bólu od wartości wyjściowych w celu określenia skuteczności. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Pregabalin na ostrą i przewlekłą rwa kulszową została wyłączona

Próba przeszczepienia nerek zakażonych HCV na niezakażonych biorców

Czas oczekiwania na przeszczepy nerki przekracza 3 do 5 lat w wielu częściach Stanów Zjednoczonych.1 Jednak ponad 500 wysokiej jakości nerek od zmarłych dawców z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest odrzucanych rocznie.2,3 Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe , które wiążą się z wysoką częstością wyleczeń HCV i możliwymi do opanowania działaniami niepożądanymi, stworzyły potencjał do znacznego zwiększenia liczby przeszczepów nerek poprzez udostępnienie kandydatom zakażonym HCV nerek na liście oczekujących.4,5
W tym otwartym badaniu pilotażowym z pojedynczą grupą w University of Pennsylvania (przeszczepianie wątroby typu C nerki na negatywnych biorców nerki [THINKER]; numer ClinicalTrials.gov, NCT02743897) staraliśmy się określić bezpieczeństwo i skuteczność przeszczepiania nerek z Dawcy HCV o genotypie 1-wiremii u pacjentów z ujemnym mianem HCV, po którym następuje leczenie elbaswir-grazoprewir (Zepatier). Zewnętrzna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo dokonała przeglądu wszystkich aspektów badania. Autorzy zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych i analiz oraz za zgodność testu z protokołem, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego listu na stronie.
Dorośli, którzy byli poddawani dializie i którzy długo oczekiwali czasu oczekiwania na przeszczep nerki, kwalifikowali się do włączenia do badania, a pacjenci z warunkami znacząco podwyższającymi ryzyko choroby wątroby, niepowodzenia aloprzeszczepu lub śmierci byli wykluczeni. Wdrożony przez lekarzy, trzyetapowy proces świadomej zgody.
Kryteria dla zmarłych dawców zapewniły wybór nerek wysokiej jakości (patrz Dodatek dodatkowy dostępny na stronie). Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Próba przeszczepienia nerek zakażonych HCV na niezakażonych biorców została wyłączona

Blokada PD-1 chłoniaka śródpiersia w śródpiersiu

Chłoniak w obrębie szarej strefy strefy śródpiersia jest pośredni między chłoniakiem ziarnistokomórkowym klasycznym a pierwotnym chłoniakiem z komórek śródpiersia (podtyp rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B), z nakładającymi się cechami klinicznymi, histologicznymi i molekularnymi.1,2 Cechy genetyczne współdzielone guzy te obejmują częste zmiany liczby kopii o 9p24,1, które występują u około 61% pacjentów z chłoniakiem w strefie śródpiersia.3 Sugeruje się zaprogramowanie szlaku śmierci (PD-1), który odgrywa kluczową rolę w limfomagenezie, zapewniając ucieczkę z nadzoru immunologicznego. Zgłaszamy trzy przypadki chłoniaka nieziarniczego w obrębie śródpiersia, które zostały skutecznie leczone blokadą PD-1.
Rysunek 1. Rycina 1. Odpowiedzi tomograficzne 18F (Fluidodeoxyglucose (FDG), tomografia pozytronowa (PET), 9p24.1 (PD-L1 / PD-L2) Fluorescencyjna analiza hybrydyzacji in situ (FISH) i analiza immunohistochemiczna PD-L1.Panele A, C i E pokazują obrazy projekcji o maksymalnej intensywności ze skanów FDG-PET u trzech pacjentów z opornym na śródpiersie chłoniakiem w obrębie śródpiersia, leczonych zaprogramowaną blokadą śmierci (PD-1). Jak pokazano w Tablicy A, Pacjent miał pełną odpowiedź metaboliczną po leczeniu pembrolizumabem, bez resztkowego wychwytu hipermetabolicznego po obrazowaniu po leczeniu. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Blokada PD-1 chłoniaka śródpiersia w śródpiersiu została wyłączona

Fluktuacje masy ciała i wyniki w chorobie wieńcowej

Bangalore i jego współpracownicy (wydanie 6 kwietnia) sugerują, że wahania masy ciała są związane zarówno z wyższą umieralnością, jak iz większą częstością incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową. Jak twierdzą autorzy, opublikowane już badania nie są jednoznaczne, czy tę zmienność masy ciała można traktować jako czynnik ryzyka, przynajmniej w populacji ogólnej.
Uważamy jednak, że wyniki obecnego badania należy postrzegać z pewnym sceptycyzmem. Ponieważ wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka śmierci ze wszystkich przyczyn, 4 uważamy, że decydujące znaczenie ma czas, w którym każdy z uczestników miał większą wagę podczas obserwacji. Pacjenci, którzy przybrali na wadze, a następnie stracili ją, spędzili określoną ilość czasu, mając większą wagę, zwiększając ryzyko zgonu, i powinni być analizowani niezależnie od tych, którzy mieli utratę wagi (która może zmniejszyć ryzyko), a następnie przyrost masy ciała. Definicja kierunku fluktuacji masy ciała byłaby przydatna nie tylko ze względów analitycznych, ale także dla lepszego zrozumienia mechanizmu leżącego u podstaw tego potencjalnego związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym i ryzykiem śmierci. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Fluktuacje masy ciała i wyniki w chorobie wieńcowej została wyłączona

Artemisinin-Resistant Plasmodium falciparum w Afryce

Lu i in. (Wydanie z 9 marca) raport dotyczący szczepu Plasmodium falciparum opornego na artemizynę w Afryce. Zalecamy ostrożność.
Nie odnotowano poziomu dihydroartemizininy we krwi. Parazytemia w 3. dniu była niska (1 pasożyt na 200 białych komórek) i mogła być spowodowana pasożytami pyknotycznymi. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , | Możliwość komentowania Artemisinin-Resistant Plasmodium falciparum w Afryce została wyłączona