Medyczna aborcja i ryzyko późniejszych niepowodzeń w ciąży cd

Rejestr pacjentów zawiera również informacje o datach wizyt ambulatoryjnych oraz datach przyjęć i zwolnień. Dane zostały wyodrębnione przy użyciu International Classification of Diseases, 10th Revistation, codes11 i zostały połączone przez Danish Medical Council zgodnie z naszym protokołem badania; dane zostały pozbawione osobistych identyfikatorów przed ich udostępnieniem do analizy. Aby potwierdzić jakość naszych danych, porównaliśmy informacje z duńskiej narodowej kohorty urodzenia z danymi z rejestru urodzeń. Duńska narodowa kohorty urodzenia jest prospektywnym badaniem obejmującym około 100 000 kobiet rekrutowanych we wczesnym okresie ciąży12. Kobiety były przesłuchiwane przy przyjęciu do grupy i obserwowane podczas ciąż. Informacje z obu źródeł danych były dostępne dla łącznie 96 415 kobiet. Między dwoma źródłami danych dotyczących urodzeń istniał wysoki poziom zgodności. Na przykład zarejestrowany pierwszy dzień ostatniej miesiączki różni się o nie więcej niż tydzień dla 94% kobiet; wiek ciążowy przy porodzie różnił się nie więcej niż o tydzień dla 90% kobiet i nie więcej niż o 2 tygodnie dla 95%. Wystąpił również wysoki poziom zgodności w odniesieniu do parytetu i zamieszkania matek (wartość kappa, 0,96 dla obu).
Uprawnienia i przydziały grupowe
Kobiety, które przeszły aborcję z przyczyn niemedycznych i które później zaszły w ciążę, kwalifikują się do badania. Wykluczyliśmy kobiety, które dokonały aborcji w ciągu 30 dni od rozpoznania ciąży pozamacicznej (przy założeniu, że aborcja została wykonana w celu leczenia ciąży ektopowej) oraz kobiet, dla których przerwa między aborcją a kolejną ciążą była mniejsza niż 30 dni. Jeśli kobieta miała więcej niż jedną aborcję przed kolejną ciążą, aborcję, która była najbliższa w czasie kolejnej ciąży, użyto do klasyfikacji rodzaju aborcji (medycznej lub chirurgicznej) i określenia odstępu międzyprzedmiotowego. Kobiety mogły wejść do kohorty więcej niż jeden raz w okresie badania, gdyby miały więcej niż jedną aborcję, po której nastąpiła ciąża; w tej sytuacji tylko 1,1% uprawnionych kobiet.
Kobiety zostały przydzielone do grupy medyczno-aborcyjnej, jeśli aborcja została przeprowadzona z użyciem mifepristonu, a następnie mizoprostolu lub z samym mizoprostolem i zostały przydzielone do grupy chirurgiczno-aborcyjnej, jeśli aborcja została przeprowadzona wyłącznie za pomocą operacji. Aborcje, które wymagały zarówno interwencji medycznej, jak i chirurgicznej, zostały zdefiniowane jako wywołane medycznie, przy założeniu, że zamierzano wywołać aborcję przy pomocy środków medycznych. Mifepriston stosuje się do 63 dni po ostatniej miesiączce13; w związku z tym kobiety, które przeszły chirurgiczną aborcję po 9 tygodniach ciąży zostały wyłączone z analizy.
Badanie zostało zatwierdzone przez Duńską Narodową Radę Zdrowia, Duńską Agencję Ochrony Danych oraz instytucjonalne rady ds. Przeglądu Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i National Institutes of Health. Świadoma zgoda nie była wymagana.
Analiza statystyczna
Regresja logistyczna, przeprowadzona za pomocą PROC GENMOD (SAS, wersja 9.1) dla wyników dychotomicznych, została wykorzystana do określenia względnego ryzyka i 95-procentowych przedziałów ufności dla ciąży pozamacicznej, spontanicznej aborcji, porodu przedwczesnego i niskiej masy urodzeniowej u kobiet, które przeszły aborcję medyczną w porównaniu z tymi, którzy mieli aborcję chirurgiczną
[podobne: konie zimnokrwiste allegro, sanatorium równica w ustroniu, zespół marfana test kciuka ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Medyczna aborcja i ryzyko późniejszych niepowodzeń w ciąży cd

 1. Krystian pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: sprzęt medyczny[…]

 2. Dangle pisze:

  Tak więc jest jednak coś, jakaś alternatywa dla takich osób

 3. Tomasz pisze:

  [..] Cytowany fragment: tampony[…]

 4. Bitmap pisze:

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania