Medyczna aborcja i ryzyko późniejszych niepowodzeń w ciąży ad

Poważne powikłania, które są rzadkie, obejmują krwotok i zapalenie błony śluzowej macicy, z których każdy ma częstość występowania mniejszą niż 1% .6 Jednak dane dotyczące skutków aborcji medycznej w kolejnych ciążach są rzadkie. Ciąża pozamaciczna jest główną przyczyną śmierci związanej z ciążą w pierwszym trymestrze ciąży i stanowi około 9% wszystkich zgonów związanych z ciążą w Stanach Zjednoczonych7. Jedno oparte na populacji badanie kliniczno-kontrolne dotyczące czynników ryzyka ciąży pozamacicznej8 wykazało zwiększone ryzyko ciąży pozamacicznej związane z aborcją medyczną, ale nie aborcja chirurgiczna w porównaniu z kobietami bez historii aborcji. Jednak w badaniu wzięła udział jedynie niewielka liczba kobiet, które miały historię aborcji medycznej (13 pacjentów z przypadkami i 11 osób z grupy kontrolnej).
Biorąc pod uwagę fakt, że medyczna procedura aborcji jest coraz częściej stosowana na całym świecie, wykorzystaliśmy duńskie ogólnokrajowe dane kohortowe do określenia, czy istnieje większe ryzyko ciąży pozamacicznej, samoistnej aborcji, niskiej masy urodzeniowej lub porodu przedwczesnego w pierwszej ciąży po aborcji medycznej w porównaniu z aborcja chirurgiczna.
Metody
Źródła danych
Medyczna aborcja z mifepristonem i mizoprostolem stała się dostępna w Danii w grudniu 1997,9 i jest powszechnie stosowana od 1998 roku. Duński Narodowy Rejestr Aborcji prowadzi skomputeryzowane zapisy wszystkich aborcji przeprowadzonych w kraju od 1973 roku. Zidentyfikowaliśmy wszystkie kobiety żyjące w Danii, która dokonała aborcji z przyczyn niemedycznych w latach 1999-2004. Procedury chirurgiczne i medyczne kodowano oddzielnie, a także rejestrowano rodzaj stosowanych leków (mifepriston, mizoprostol i inne analogi prostaglandyn) oraz ich dawki. Informacje uzyskano z tego rejestru w dniu aborcji oraz wieku ciążowego i wieku matki w momencie aborcji. Aby uzyskać informacje dotyczące kolejnych ciąż, dane dotyczące każdej kobiety zostały połączone poprzez jej osobisty numer rejestracyjny z Duńskim Narodowym Rejestrem Urodzeń i Duńskim Narodowym Rejestrem Pacjentów do 2005 r. Duński Krajowy Rejestr Urodzenia gromadził dane od 1968 r. W głównym celu monitorowanie zdrowia noworodków i jakości opieki przedporodowej, chociaż dane są coraz częściej wykorzystywane do badań.10 Dane są dostarczane przez położną lub lekarza odpowiedzialnego za poród. Informacje dotyczące wyniku późniejszej ciąży, w tym wiek ciążowy przy urodzeniu, masa urodzeniowa, parytet i wiek matki, a także to, czy poród był urodzeniem żywym, czy urodzenia martwego dziecka, uzyskano również z rejestru urodzeń. Niska masa urodzeniowa została zdefiniowana jako masa poniżej 2500 g przy urodzeniu, a przedwczesne porody jako porody przed 37 zakończonymi tygodniami ciąży.
Informacje dotyczące ciąż pozamacicznych i spontanicznych poronień uzyskano z Duńskiego Krajowego Rejestru Pacjentów, który zawiera dane dotyczące wszystkich pobytów w szpitalu i wizyt ambulatoryjnych w całym okresie badania. Przy każdym przyjęciu lub wizycie rejestr pacjentów gromadzi informacje na temat pierwotnej diagnozy (diagnozy, która najlepiej opisuje schorzenie prowadzące do przyjęcia lub wizyty ambulatoryjnej i jest to główny powód przepisanego i zakończonego przebiegu testów i terapii) i do 20 diagnoz pomocniczych
[podobne: ile kosztują badania medycyny pracy, mini ścigacz allegro, przychodnia ul wojska polskiego ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Medyczna aborcja i ryzyko późniejszych niepowodzeń w ciąży ad

 1. Dorota pisze:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gliwice[…]

 2. Crash Test pisze:

  polski personel medyczny…

 3. Dropkick pisze:

  Article marked with the noticed of: herbaty czarne[…]

 4. Ludwik pisze:

  Mojej siostrze, w wieku 10 lat usunęli wyrostek