Lokalny efekt uwolnienia serotoniny podczas angioplastyki wieńcowej

Ostatnie obserwacje eksperymentalne i kliniczne wskazują, że wewnątrzwieńcowa aktywacja płytek w miejscach uszkodzenia śródbłonka i zwężenie tętnic wieńcowych może przyczyniać się do rozwoju ostrych zespołów choroby wieńcowej, takich jak niestabilna dławica piersiowa1. Zasugerowano również, że niektóre substancje pochodzące z płytek krwi, w tym serotonina i tromboksan A2, mogą być zaangażowane w podtrzymywanie i wzmacnianie tego zjawiska1. Serotonina jest substancją wazoaktywną zawartą w gęstych granulkach krążących płytek krwi. Chociaż fizjologicznie, poziomy wolnej serotoniny w osoczu są poniżej progu aktywności biologicznej, stężenie tej aminy może łatwo zwiększyć się lokalnie po aktywacji płytek krwi. Zgodnie z eksperymentalnym modelem zwężenia tętnicy wieńcowej i uszkodzenia śródbłonka, wiadomo, że serotonina odgrywa główną rolę w cyklicznym zmniejszaniu przepływu krwi wieńcowej z powodu nawracającej agregacji płytek krwi w miejscu zwężenia [2, 3]. Ponadto w tym modelu występuje znaczne zwężenie naczyń wieńcowych4, któremu można zapobiec poprzez podawanie selektywnego antagonisty receptora serotoniny2, 4 ale nie przez nitroglicerynę lub diltiazem 5, co wskazuje na znaczącą rolę serotoniny w patogenezie zwężenia naczyń wieńcowych związanej z płytkami.
Badania kliniczne sugerują również, że serotonina może wpływać na napięcie tętnicy wieńcowej. Wykazano, że pacjenci ze złożonymi zmianami w tętnicach wieńcowych uwalniają serotoninę do krążenia wieńcowego6. Rubanyl i in. wykazali również, że osocze uzyskane z zatoki wieńcowej u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową ma działanie zwężające naczynia, przypisywane obecności serotoniny7. Co więcej, wykazaliśmy, że serotonina może powodować rozszerzenie naczyń wieńcowych lub zwężenie naczyń, a jej efekt netto jest zależny od obecności funkcjonalnego śródbłonka8.
Innym miejscem, w którym serotonina może być ważna, jest angioplastyka wieńcowa. Zabieg ten związany jest z uszkodzeniem tętnicy wieńcowej i zmiennym stopniem zwężenia źrenic9. W tych okolicznościach możliwe jest, że serotonina jest uwalniana przez aktywowane płytki krwi do krążenia wieńcowego. W istocie, zwężenie tętnic wieńcowych odległe od miejsca rozszerzenia zaobserwowano po skutecznej angioplastyce10.
W związku z tym cele niniejszego badania były dwojakie: ustalenie, czy serotonina jest uwalniana do krążenia wieńcowego podczas angioplastyki, oraz ustalenie, czy serotonina przyczynia się do wystąpienia zwężenia naczyń po angioplastyce.
Metody
Pacjenci
Zbadaliśmy 15 pacjentów zakwalifikowanych do planowej angioplastyki wieńcowej stenoz ogniskowych w lewej tętnicy wieńcowej zstępującej przedniej lub lewej tętnicy wieńcowej okalającej. U każdego pacjenta występowała stabilna angina wysiłkowa i dodatni standardowy test wysiłkowy na niedokrwienie mięśnia sercowego. Wykluczono pacjentów ze zmianami w prawej tętnicy wieńcowej, niestabilną dławicą lub dławicą Prinzmetala. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję rewizyjną Uniwersytetu w Neapolu, a od każdego pacjenta uzyskano świadomą zgodę.
Projekt badania
Pacjenci zostali przewiezieni do laboratorium cewnikowania serca na czczo
[przypisy: dieta przy refluksie jadłospis, zespół marfana objawy, nietolerancje pokarmowe testy ]

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

0 odpowiedzi na „Lokalny efekt uwolnienia serotoniny podczas angioplastyki wieńcowej

 1. Róża pisze:

  a jaK DOPADNIE CHOROBA,NIE PODDAWAĆ SIĘ

 2. Bartosz pisze:

  [..] Odniesienie w tekscie do dom opieki Kraków[…]

 3. Leo pisze:

  Rozumiem, że największy problem że nie ma badań

 4. Dagmara pisze:

  [..] Cytowany fragment: dieta podczas menopauzy[…]

 5. Karina pisze:

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 6. 57 Pixels pisze:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: gabinet psychoterapii lublin[…]

 7. Pogue pisze:

  Trzeba się nieźle natrudzić aby takowe znaleźć w aptekach