Astma oskrzelowa, alergia, POChP

Girl on a bicycle to disperse pigeons. 0

Sport dla dzieci z astmą

Dzieci z astmą są bardzo często zwalniane z zajęć wychowania fizycznego i niesłusznie pozbawiane możliwości uprawiania sportu. Oczywiście należy zachować szczególne środki ostrożności, poinformować nauczyciela o astmie dziecka, przyjmowanych lekach i konieczności dostosowania wysiłku...

nurkowanie 0

Nurkowanie z astmą

Nadchodzące wakacje sprzyjają wyprawom nad wodę i uprawianiu coraz modniejszego i coraz szerzej dostępnego nurkowania z butlą. Obecnie funkcjonujące prawo  znacznie ułatwiło dostęp wszystkich ludzi do nurkowania, kandydaci nie są już obligowani do przedstawienia...

dorosły z astmą 0

Działania niepożądane sterydów

Podstawowymi lekami w leczeniu astmy oskrzelowej są glikortykosteroidy powszechnie zwane sterydami. Zarówno dzieci jak i dorośli przez wiele miesięcy czy lat stosują glikortykosteroidy wziewne, w momentach napadów astmatycznych, zaostrzeń choroby lekarz może na możliwie...

lekarstwa2 0

Leki biologiczne w astmie

Przy ciężkiej postaci astmy oskrzelowej rozwiązaniem dla pacjentów, którzy z powodu zaostrzenie choroby kilkanaście razy w ciągu roku muszą przebywać w szpitalu są leki biologiczne. Pozwalają one jednocześnie na zmniejszenie dawek przyjmowanych sterydów, co...

recepta 0

Program lekowy, astma ciężka

Od marca 2013 roku w leczeniu astmy ciężkiej można stosować nowoczesne leki biologiczne, na podstawie kryteriów opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. U pacjentów zakwalifikowanych do leczenia terapia jest refundowana przez NFZ. W tej chwili dopuszczono...

Depositphotos_49417037_xs 0

Astma zawodowa

Astma zawodowa jest najczęściej rozpoznawaną chorobą zawodową w Polsce. Towarzyszy jej najczęściej alergiczny nieżyt nosa. O astmie zawodowej mówimy wtedy, gdy pacjent nigdy wcześniej nie chorował na astmę, a przy wczesnym rozpoznaniu, zmiana stanowiska...

dorosły z astmą 0

Astma dorosłych

Astma zazwyczaj zaczyna się rozwijać w dzieciństwie i towarzyszy choremu przez całe życie w różnym stopniu nasilenia. W pewnych jednak przypadkach astma pojawia się u dorosłych. Astma dorosłych przeważnie jest nawrotem astmy oskrzelowej z...

pochp 0

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest częstą chorobą, której można zapobiegać i którą można skutecznie leczyć. Jest to przewlekła choroba układu oddechowego związana z trwałym (nieodwracalnym w przeciwieństwie do astmy oskrzelowej, w której dochodzi...